Aci t’oferim la lletra de l’Himne de Festes d’Alcoy en llengua valenciana, sense les grafies estranyes catalanes en les que sol apareixer escrit actualment (“ja”, “visca”, etc), en les formes correctes i tradicionals del valencià que ya utilisaven els nostres classics valencians (ya, vixca, etc).         

Himne de Festes d’Alcoy (en Mp3)

HIMNE DE FESTES D'ALCOY

Nostra festa ya
cridant-nos està
cridant està
en veu i ale que es vida
de tots es beneïda
beneïda.

¡Vixca!. ¡Vixca!.

Llaor, llaor,
per donar-te esplendor
riu en l'esfera
la Primavera.
Llaor, llaor,
per donar-te esplendor
riu en l'esfera
la Primavera.

¡Vixca! ¡Vixca!.